HR služby

Připravili jsme pro Vás nabídku HR auditních a konzultačních služeb.

Základní

Základní informace o službách

Spokojený, motivovaný zmaměstnanec, který je ztotožněný s posláním firmy a firemní kulturou. To je ideál v každé prosperující společnosti. Na začátku je ale správně nastavená interní komunikace s vyjasněnými vztahy. 

Děláme to dobře? Komunikujeme efektivně? Máme správně nastavené procesy?

To jsou jenom základní otázky, které Vám pomůžeme zodpovědět prosřednictvím auditu interní komunikace. Dalším krokem je pak nastavení strategie a akčních kroků, díky kterým společně zrealizujeme změny. A protože se každá společnost na trhu vyvíjí, mění potřeby a požadavky na zdroje, máme pro Vás připravenou službu audit procesu zaměstnance, který Vám pomůže nastavit klíčové procesy, jakými jsou výběr zaměstnanců, onboarding a kontinuální péče o spokojené zaměstnance.

Audit interní komunikace

Dobře fungující interní komunikace jednoznačně pomáhá budovat vztah zaměstnanců k firmě a zvyšuje jejich angažovanost. Audit interní komunikace zhodnotí celkovou úroveň, formu a kvalitu komunikace ve firmě, identifikuje slabé a silné stránky a mapuje využití jednotlivých komunikačních nástrojů. Výstupem auditu je přehledná a komplexní závěrečná zpráva včetně doporučení pro změny. 

 

Pro koho je určen:

pro HR manažery a/ nebo vedení firem se 100+ zaměstnanci 

 

Hlavní oblasti

     - Analýza obsahu a formy komunikace
     - Zhodnocení využití komunikačních nástrojů
     - Mapování toků informací
     - Popis cílů, strategie a zodpovědnosti za interní komunikace
     - Návrh konkrétních změn a doporučení v interní komunikaci 

 

Rozsah: 6 hodin u klienta + 6 hodin zpracování

Cena: 17.900 (+ cestovní náklady)

 

Interní komunikace od začátku - od strategie po realizaci

Interní komunikace je nezbytnou součástí každé firmy, která si chce udržet svoje zaměstnance, chce posílit jejich vztah k zaměstnavateli a zvýšit jejich angažovanost. Tento workshop vám pomůže vytvořit si strategii a komunikační plán, vybrat vhodné nástroje a ukáže vám, jak tvořit zajímavý obsah.

 

Pro koho je určen:

pro HR profesionály, kteří chtějí ve firmě začít s moderní a efektivní interní komunikací

 

Hlavní oblasti

     - Tvorba strategie a komunikačního plánu
     - Identifikace informací, které zaměstnanci chtějí nebo potřebují
     - Výběr vhodných nástrojů a komunikačních kanálů
     - Tvorba zpráv a textů
     - Nastavení hodnotících kritérií a měření efektivity

 

Rozsah: 6 hodin u klienta + 6 hodin zpracování

Cena: 17.900 (+ cestovní náklady)

 

Audit procesu zaměstnance

Trvalý nedostatek na trhu práce je v kombinaci s vyšší mírou fluktuace pro mnohé firmy nepříjemnou komplikací v jejich podnikání. V rámci auditu procesu zaměstnance se zaměřujeme na faktory ovlivňující nábor zaměstnance, fluktuaci, výkon zaměstnance, ale i vnímání značky na lokálním pracovním trhu.

 

Pro koho je určen:

Výrobní společnosti se 100+ zaměstnanci

Hlavní oblasti:

Zaměření na základní procesy zaměstnance:

- nábor
- výběr
- onboarding/trénink
- péče a komunikace
- administrativa

 

Výstup auditu:

Prezentace výsledků zjištění a doporučení širšímu managementu společnosti
1to1 prezentace výsledků jednateli/CEO společnosti
Návrh revize aktivit v následujícím období
Nabídka supervize opatření

 

Rozsah: 4hod příprava, 6 hodin u klienta, 8 hodin zpracování dat, 4hod  prezentace výsledků klientovi a následná doporučení

Cena: 29.900 (+ cestovní náklady)

 

 

Kontaktujte nás!

Zaujala Vás nabídka našich auditních služeb pro interní komunikaci? Pošlete nám nezávaznou poptávku a vykročte vstříc efektivní komunikaci!
Vyplňte Váše kontaktní údaje a do poznámky připište název služby, o kterou máte zájem.

Děkujeme za vyplnění formuláře.Odeslání formuláře se nezdařilo.